top of page

COL·LABORA

ANHEL SOM TOTS

És per això que us animem a formar part de la nostra associació.

T'oferim dues modalitats per associar-te:

SOCI INDIVIDUAL

Informació periòdica sobre la nostra tasca.

Participació en els actes i campanyes que organitzem.

Descomptes i plaça prioritària en les activitats que organitzem.

Vot a les assemblees.

Possibilitat de participar a les comissions i grups de treball.

QUOTA INDIVIDUAL
12€/anual

SOCI FAMILIAR

 

Informació periòdica sobre la nostra tasca.

Participació en els actes i campanyes que organitzem.

Descomptes i plaça prioritària en les activitats que organitzem per a tots els membres de la unitat familiar.

Vot a les assemblees per a tots els adults de la unitat familiar.

Possibilitat de participar a les comissions i grups de treball per a tots els adults de la unitat familiar.

QUOTA FAMILIAR
15€/anual

*Totes les aportacions estan destinades a cobrir les despeses de l'associació així com a l'organització d'esdeveniments i campanyes relacionats amb els objectius d'Anhel.

 

**S'emetrà el corresponent justificant fiscal anual per a totes les aportacions econòmiques rebudes.

 

***Tant els socis com els benefactors seran degudament informats en relació a l'ús que hem fet de les seves aportacions. 

Per a més informació sobre la nostra associació, consulta el nostre REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

bottom of page